Ağır Koşullarda Maksimum Koruma İle Şanzıman ve Diferansiyel Yağlar

OKSELLO GEAR OIL EP 90
 

TANIM

Aşırı basınç katığı ve yüksek teknoloji ürünü katık paketi ile formüle edilmiş mineral bazlı otomotiv dişli yağlarıdır. Ağır yük altında çalışan hipoid diferansiyellerinde, dişli kutularında, senkronize şanzımanlarda, şasi yağlama sistemlerinde, kamyonlarda, ziraat ve iş makinelerinde kullanımı uygundur.

PERFORMANSI

SAE 90 API GL-4

 
Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
 
 
 
Yoğunluk 15°C - kg / L
K.Viskozite 40°C-mm² / s
K.Viskozite 100°C - mm² / s
Viskozite İndeksi
Parlama Noktası - °C
 
Density, 15°C, kg/L
K.Viscosity, 40°C, mm²/s
K.Viscosity, 100°C, mm²/s
Viscosity Index
Flash Point, °C
 
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
 
0,904
196,6
17,8
97
244